W czasie roku szkolnego warto zabierać uczniów na jednodniowe wycieczki szkolne, które mogą być inspirującym uzupełnieniem lekcji: języka polskiego, historii, geografii, biologii, a nawet fizyki – na wycieczce można też połączyć zagadnienia z poszczególnych przedmiotów. To skuteczny sposób na wzbudzenie zainteresowania uczniów i zmotywowanie ich do nauki.