Podczas dwudniowej wycieczki   można   pokazać uczniom więcej i przekazać im więcej informacji. Ważne aby cel wyjazdu był powiązany z prowadzonymi zajęciami w szkole,  dzięki temu można zyskać większą uwagę ze strony dzieci i zainspirować je do nauki, pokazać im to, o czym wcześniej tylko słyszały lub czytały.