strona w budowie przepraszamy 

 

 

Rzemyk Travel organizator

 

Wzór umowy

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Uczestnictwa  Rzemyk Travel i Klauzula informacyjna Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Załącznik nr 3 Ogólne Warunki Ubezpieczenia  ERV 

Załącznik nr 4 Standardowy Formularz informacyjny

Załącznik nr 5 Zgoda Podróżnych lub prawnych opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy 

 

Załącznik nr 6 Karta kwalifikacyjna na obóz

Gwarancja ubezpieczeniowa 2019/20

Certyfikat SIT

Certyfikat ITRP

Zaświadczenie o wpisie do ew. organizatorów

Zasady przekraczania granicy przez nieletnich

 

 

 

 

 

 

Rzemyk Travel agent

 

Jak rezerwować ?

Przed podróżą

Polityka prywatności

 

Zaświadczenia:

 

Nip

Regon

Wpis do CEIDG

 

Transport- licencje, certyfikaty:

 

Licencja na krajowy przewóz osób

Licencja na międzynarodowy przewóz osób

Certyfikat kompetencji zawodowych Tadeusz Rzemyk

Certyfikat kompetencji zawodowych Karina Rzemyk-Orzełek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500