Wzory umów o  organizację wycieczek grupowych:  

Wycieczka szkolna kilkudniowa 

Wycieczka szkolna jednodniowa 

Wycieczka kilkudniowa  dla pozostałych jednostek prawnych 

Wycieczka jednodniowa dla pozostałych jednostek prawnych

Ogólne Warunki Organizacji 

 

Wzory umów dla klientów indywidualnych:

Umowa- Zgłoszenie o udział w obozie

Umowa- Zgłoszenie o udział w imprezie turystycznej 

Ogólne Warunki Uczestnictwa 

 

Załączniki do umów:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia  ERV 

Standardowy Formularz informacyjny

Wzór zgody Podróżnych lub prawnych opiekunów na przetwarzanie ich lub ich  dzieci danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy 

Regulamin obozów

Karta kwalifikacyjna na obóz

 

Certyfikaty turystyczne : 

Gwarancja ubezpieczeniowa 2019/20

Certyfikat SIT

Certyfikat ITRP

Zaświadczenie o wpisie do ew. organizatorów

 

Przydatne informacje:

Zasady przekraczania granicy przez nieletnich

 

 

 

 

 

 

Rzemyk Travel Agent

 

Jak rezerwować ?

Przed podróżą

Polityka prywatności

 

Zaświadczenia:

 

Nip

Regon

Wpis do CEIDG

 

Transport- licencje, certyfikaty:

 

Licencja na krajowy przewóz osób

Licencja na międzynarodowy przewóz osób

Certyfikat kompetencji zawodowych Tadeusz Rzemyk

Certyfikat kompetencji zawodowych Karina Rzemyk-Orzełek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500